Vrijwilligers


"Velen handen maken het werk lichter". Opo Doro is zeer dankbaar met de hulp en inzet van vrijwilligers.


Judith Griffioen [FOTO]
Derde jaars student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool van Amsterdam.
Heeft vanaf februari 2011 tot en met juli 2011 stage gelopen bij Opo Doro. Zij heeft gewerkt als maatschappelijk werker op de Speciaal Onderwijsschool De Lamtoroschool op Flora én als begeleider op het naschoolse project van Opo Doro. Zij heeft haar stage met goed gevolg afgerond en met een grote rugzak aan ervaring en kennis weer naar Amsterdam afgereisd.

Wynne Minkes [FOTO]
Heeft zich via de website aangemeld als vrijwilligster. Wilde graag tijdens haar anderhalfjaar durend verblijf in Suriname een bijdrage leveren. Wynne is leerkracht en heeft o.a. samen met een lokale leerkracht voor het naschoolse project te Flora in 2011 de huiswerkbegeleiding vorm gegeven. Momenteel deelt ze haar expertise in het binnenland van Suriname alwaar zij op een basisschool werkzaam is. Maar zo nu en dan komt ze nog eens bij het project op Flora kijken als zij in de stad is.

Antoinette van der Zijl [FOTO]
Antoinette is in Nederland huisarts en was sinds april 2011 in Suriname. Haar echtgenoot was voor enkele maanden gedetacheerd bij het Surinaamse Waterbedrijf. Haar kinderen gingen in Paramaribo naar school en zelf wilde ze ook haar steentje bijdragen. Vooral tijdens het Kinderboekenfestival in mei 2011 was zij een onmisbare steun. Zij is bij Opo Doro terecht gekomen via Joke Griffioen, een vriendin die haar op de stichting attendeerde.

Joke Griffioen [FOTO]
Ook Joke is huisarts in Nederland en een bekende van Marleen. Zij kwam voor in 2011 drie maanden op vakantie, maar heeft tot op heden op meerdere manieren de projecten van Opo Doro ondersteund. Zo heeft zij onder haar vrienden en familie een geldinzameling gestart, waardoor de stichting eigen plastic stoelen kon aanschaffen. Hierdoor hoeven stoelen niet steeds gehuurd te worden voor activiteiten. En uiteraard heeft ze, als arts, ook bijgedragen aan voldoende EHBO materiaal.

Sheila Dundas [FOTO]
Via de website is Sheila bij Opo Doro terecht gekomen. In 2011 is zij geremmigreerd naar Suriname. In de periode dat zij zich aan het settelen was wilde ze graag een strucurele bijdrage leveren. Sheila heeft zich met de kinderen van het naschoolse project beziggehouden op het gebied van leesbevordering. Inmiddels heeft zij een vaste baan, maar zijdelings houdt zij nog contact met Opo Doro.

Fleur Dusée en Jennifer van der Schaaf [FOTO]
Fleur en Jennifer staan aan de bakermat van de stichting Vrienden van Opo Doro. Samen met Marleen waren ze in 2008 in Suriname en wilden iets structureels doen voor de kinderen daar. Als drie musketiers hebben ze zich vastgebeten hun doelen te bereiken en hebben in Suriname een stichting opgericht. Van daaruit is alles verder gaan groeien. Jennifer en Fleur wonen in Nederland, maar waar zij kunnen dragen zij nog steeds bij. Suriname is voor altijd met hen verbonden.

Marcus Bergsma [FOTO]
Onze website zou niet up to date zijn zonder de belangeloze inzet van onze webdesigner Marcus Bergsma. Hij is vanaf het begin van de stichting betrokken bij al onze veranderingen. Naast zijn eigen bedrijf Mackrad vindt hij toch nog tijd voor de website van Opo Doro.