Opo Doro is een particulier initiatief en is volledig afhankelijk van donaties en sponsoren.

De stichting zamelt - voornamelijk in Nederland maar ook in Suriname - geld in voor haar projecten.

Als u onmiddellijk wilt helpen: ons bankrekeningnummer is 55 93 799
T.a.v. Stichting Vrienden van Opo Doro, te Amsterdam

"Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt meer."