Commissie van aanbeveling

 

In 2013 heeft het bestuur van Opo Doro de wens een Commissie van aanbeveling te benoemen. In een commissie van aanbeveling zitten personen die zich betrokken voelen bij een stichting waarvan zij de doelstelling ondersteunen. Binnen hun netwerk bevelen zij de stichting aan. Hun namen, functies en bedrijf of organisatie worden op de website van Opo Doro vermeld. Het contact tussen het bestuur en de commissie verloopt voornamelijk via e-mail.

Wilt u ook uw netwerk inzetten om deuren te openen?
Stuurt u ons een mail.

Quintis Ristie

Quintis Consuello Juan Ristie, geboren in Paramaribo op 25 augustus 1972, is een Nederlandse acteur en presentator van Surinaamse afkomst.