Het Probleem

 

In de achterstandswijken van Paramaribo maar ook in het binnenland van Suriname krijgen kinderen niet altijd de ruimte om kind te kunnen of mogen zijn. Ouders en verzorgers hebben vaak meerdere baantjes om het hoofd boven water te houden. Voor kinderen is er na school voor vermaak vaak alleen de straat.
Daarnaast zijn er wegens een tekort aan financiele middelen weinig ontwikkelingsfaciliteiten voor de jeugd.

Suriname kent veel eenoudergezinnen. Veel van deze gezinnen hebben het zwaar. Er is armoede, werkloosheid of te veel 'hossel' jobs.
Kinderen uit deze gezinnen worden noodgedwongen, soms uren, aan hun lot overgelaten en belast met grote verantwoordelijkheden. Ze moeten huishoudelijke taken doen die niet bij hun leeftijd horen. Zorgen voor jongere broertjes en zusjes of zelfs "informele arbeid" verrichten om geld voor het gezin te verdienen.