Werkwijze

 

Door het opzetten van kleine doelgerichte projecten proberen wij onze doelgroep te bereiken. Daarnaast stimuleren we buurtbewoners te participeren waar een project wordt aangeboden. Dit bekrachtigd naast een goede samenwerking en kennisoverdacht de duurzaamheid van een project.

Stichting Opo Doro werkt in Suriname aan haalbare projecten en activiteiten. Door de expertise van betrokkenen heeft de stichting extra oog voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.
Een gemeenschap draagt niet alleen problemen met zich mee maar ook oplossingen, daarom worden buurtbewoners (o.a. ouders) uit de wijk betrokken en bijgeschoold zodat de projecten van Opo Doro in de toekomst door blijven gaan.
Er wordt gewerkt met drie doelgroepen namelijk; kinderen (5-15jr), jongeren (16-23jr) en ouders. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar preventie en ontwikkeling. Hieronder valt de groep kinderen, met een knipoog naar de ouders.
Voor de uitvoering van deze projecten is er geld, hulp en middelen nodig.