Projecten 2010

Persoonlijke leesbegeleiding: (Flora, Paramaribo Zuid)
Maatschappelijke ondersteuning en aandacht voor leesbevordering aan kinderen met (ernstige) leer- en gedragsleerproblemen op de S.O. De Lamtoroschool in de wijk Flora, Paramaribo Zuid.

Ondersteuning leerkrachten: (Flora, Paramaribo Zuid)
Begeleiden van leerkrachten middels kennisoverdracht en materialen m.b.t. kinderen met gedragsproblemen ( S.O. De Lamtoroschool).

Ouderbegeleiding: (Flora, Paramaribo Zuid)
Voorlichting over positief opvoeden en ondersteunende gesprekken met ouders (S.O. De Lamtoroschool)

Dierendag: (Groot Paramaribo)
Bewustwordingsactiviteiten met betrekking tot omgansvormen met (wilde)dieren. In samenwerkig met Green Heritage Foundation Suriname en de WWF Guyana’s. De activiteiten werden georganiseerd in de Paramaribo ZOO.

Kinderdag: (Flora, Paramaribo Zuid)
Een leuke dag georganiseerd op 5 december voor de kinderen in de wijk Flora. Dit was tegelijkertijd een kennismaking met de buurtbewoners en doelgroep van de wijk voor het op te starten naschoolse Play & Learn project in 2011.

Donaties: (Zorg en Hoop, Paramaribo Zuid)
Tijdens de kerstdagen hebben enkele seniore bewoners van verzorgingshuis Huize Albertina kerstpakketten ontvangen. Deze zijn mede tot stand gekomen door Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname.

[foto's]